Bộ sưu tập

«Nhưng tôi phải giải thích cho bạn hiểu làm thế nào mà tất cả ý tưởng sai lầm về việc tố cáo niềm vui và ca ngợi nỗi đau đã ra đời và tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản tường trình đầy đủ về hệ thống, cũng như giải thích những lời dạy thực tế của nhà thám hiểm chân lý vĩ đại, Người xây dựng nên hạnh phúc của con người. Không ai từ chối, không thích hay tránh xa thú vui, vì nó là thú vui, mà vì những ai không biết theo đuổi thú vui một cách hợp lý sẽ gặp phải những hậu quả vô cùng đau đớn. Cũng không có ai yêu hoặc theo đuổi hoặc mong muốn tự mình đạt được nỗi đau, bởi vì đó là nỗi đau, nhưng đôi khi xảy ra

Thanks for watching!