Bộ sưu tập

Các từ được lấy từ một trong những đoạn hội thoại có trong De finibus do đó là những đoạn của văn bản vô nghĩa nổi tiếng nhất trên thế giới. Một khám phá có tầm quan trọng lớn hơn đối với Lorem ipsum vẫn còn trên đỉnh sóng kể từ năm 500, đó là khi, theo Giáo sư Richard McClintock, việc sử dụng nó lan rộng trong các máy in thời đó. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng để làm cho nó được biết đến nhiều nhất là sự công khai của những năm 60, đó là các tấm ký tự Letraset có thể chuyển nhượng: các tấm keo trong suốt có in chìm dòng chữ Lorem ipsum có thể dễ dàng chuyển nhượng trên các sản phẩm biên tập trước khi máy tính ra đời.

Thanks for watching!