Liên hệ

Kết nối với Bornrich

Bornrich Company Limited

Địa chỉ : Unit 1.4, 5A/2 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại : 028 6656 3264 - 028 6685 2178

Email : info@bornrich.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 6
08:00 -17:00